Chất cấm trong thực phẩm đã có dụng cụ kiểm tra ?

Tiến sĩ Dương Hoa Xô (Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) nói đây là vấn đề đang nổi lên gây bức xúc đến người tiêu dùng thịt heo. Ông cho rằng các nhà khoa học cần vào cuộc để nghiên cứu tạo ra loại dụng cụ (trong chuyên môn thường gọi là các bộ kit) thử nhanh “made in Việt Nam” không chỉ dùng … Continue reading Chất cấm trong thực phẩm đã có dụng cụ kiểm tra ?