Quả trứng cá và những tác dụng làm thuốc

Đặc tính thực vật của cây trứng cá Cây trứng cá thuộc loại tiểu mộc cao 7-12 m, phân nhánh ngang và sà. Lá hình trái xoan có tai, chỉ về một bên ở đáy, kéo dài thành mũi nhọn, sắc ở chóp. Lá có lông trĩn (dính) ở cả hai mặt, mặt trên mảu lục xậm; mặt dưới màu xám hay nâu xám, nhiều … Continue reading Quả trứng cá và những tác dụng làm thuốc