Vì sao ‘Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba’?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu “Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba” hay “Mùng năm, mười bốn, hai ba, đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn” để chỉ những ngày xấu, không may mắn. Tuy nhiên nguồn gốc cũng như sự đúng đắn của câu nói này thì không phải ai cũng biết. Ông Trần Ngọc Kiệm, chuyên gia phong thủy … Continue reading Vì sao ‘Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba’?